Nasjonal Jazzscene, Oslo

http://nasjonaljazzscene.no/arrangement/splashgirl/